Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
   Stowarzyszenie Księgowych
                w Polsce   ZUS Administracja Podatkowa
   Administracja Podatkowa 
          TAXI OTWOCK


          

ROZLICZENIA ZUS
                                                   BIURO
                         RACHUNKOWO
                             ROZLICZENIOWE
                                              OTWOCK
Strona główna      Oferta      Cennik       Kontakt      Linki


OFERTA
Aby ułatwić Państwu komunikację z nami, korzystamy z nowoczesnej
formy jakim jest Internet.
Odbieramy również osobiście dokumenty od Klienta.


ZUS  -  kompleksowa obsługa       
 •    Obsługa firm w ZUS.
 •   Przekaz elektroniczny.
 •   Program płatnik.
 •   Platforma ZUS PUE.
 •   Poświadczenie okresów zatrudnienia do kapitału początkowego i celów emerytalno - rentowych.
 •   Kompletowanie wniosków emertalno - rentowych.
 •   Kompletowanie wniosków do kapitału początkowego.
 •   Uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu.
 •   Uzyskiwanie zaświadczeń o okresie ubezpieczenia.                                       
 •   Wyprowadzenie zaległości w ZUS.
 •   Reprezentacja przed urzędem.


                            Urząd Skarbowy:                                      
 •   Rozlczenia podatkowe osób indywidualnych PIT-y roczne.
 •   Książka Przychodów i Rozchodów.
 •   Ryczałt.
 •   Ewidencja VAT.
 •   Pełna Księgowość.
        
Kadry:
 •   Kompleksowe prowadzenie teczek osobowych pracowników.
 •    Rejestrscja nowo zatrudnionych pracowników w ZUS i zmian dotyczących danych osób pracujących lub  zmian w stosunku pracy oraz dokonywanie wyrejestrowań związanych z ustaniem stosunku pracy (ZUA, ZIUA, ZWUA itp.).
 •   Rozlczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych,  stosownie do przepisow Kodeksu  Pracy.
 •   Wystawianie świadectw pracy.
 •   Rozliczenie czasu pracy pracownikow.
 •   Organizacja szkoleń BHP i Ppoż.
 •   Reprezentowanie i udzielanie wyjaśnień podczas kontroli ZUS, GUS, PIP .
 •   Sporządzenie deklaracji PFRON .

Płace:
 •   Sporządzanie list płac z uwzględnieniem świadczeń dodatkowych i potrąceń dla każdego pracownika.
 •   Naliczanie i pobieranie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika.
 •   Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCA, RSA, RZA) , odnośnie składek pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 •   Naliczanie i pobierenie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych PIT-4R, PIT-8AR.
 •   Przygotowanie rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracownikow (PIT-11, PIT-40) .
 •   Sporzadzanie przelewów bankowych w formie elektronicznej lub papierowej dla pracowników do ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji. Przelewy przekazywane są w uzgodniony sposób razem  z listą  płac  w  ustalonym dniu każdego miesiąca.
 •   Wystwianie zaswiadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
 •   Prowadzenie kartotek zarobkowych, zasiłkowych i ewidencji zadłużeń.

                                             
BIURO RACHUNKOWO-ROZLICZENIOWE  OTWOCK
05-400 Otwock Ul. Świderska 7
biuroverte@wp.pl
tel.+48 606 612 619 lub 22 779 50 27
www.rozliczenia-zus.pl