Stowrzyszenie Księgowych w Polsce
   Stowarzyszenie Księgowych
                w Polsce   ZUS
 


 Administracja Podatkowa
     Administracja Podatkowa 
        TAXI OTWOCK               
ROZLICZENIA ZUS
                                                   BIURO
                         RACHUNKOWO
                             ROZLICZENIOWE
                                              OTWOCK
Strona główna      Oferta      Cennik       Kontakt      Linki
Szanowni Państwo
W dobie światowej konkurencji w coraz większym stopniu liczy się, jakość pracy.
Doskonalenie procesów zachodzących w Państwa Firmie może wspomóc coraz powszechniej stosowany outsourcing, czyli zlecanie firmie zewnętrznej usług niezwiązanych bezpośrednio z istotą Państwa działalności.
Od 2000 roku wspomagamy naszych Klientów w dziedzinie dokumentacji i rozliczeń ZUS, obsługi
kadr i płac, doradztwa kadrowego, rozliczeń PFRON i GUS.
 
Działamy szybko i solidnie. Zapewniamy też pełną dyskrecję przy realizacji projektów.
Pragnąć przyczynić się do sukcesu Państwa Firmy, zapraszamy do współpracy!

       
KORZYŚCI NASZYCH KLIENTÓW

  •   Możliwość przesunięcia priorytetów firmy z operacyjnych na strategiczne.
  •   Redukcja kosztów ponoszonych na zakup i aktualizację programu komputerowego,                         szkolenia pracowników, zakup periodyków tematycznych, urlopy pracowników działu kadr i płac.
  •   Zwiększenie motywacji i wydajności pracowników.
  •   Wdrożenie nowoczesnych i sprawdzonych w praktyce rozwiązań kadrowo - płacowych.
  •   Zapewnienie poufności wynagrodzeń.
  •   Optymalizacja bezpieczeństwa danych personalnych i płacowych.
  •   Weryfikacja i standaryzacja dokumentacji pracowniczej.
  •   Przekazanie odpowiedzialności przed ZUS i Urzędem Skarbowym.
  •   Znaczne ograniczenie spraw spornych między pracodawcą i pracownikiem.
  •   Gwarancja wysokiej jakości obsługi i zachowanie pełnej zgodności z prawem pracy regulacjami ZUS.
Zapraszamy do współpracy.BIURO RACHUNKOWO-ROZLICZENIOWE  OTWOCK
05-400 Otwock Ul. Świderska 7

biuroverte@wp.pl

tel.+48 606 612 619 lub 22 779 50 27
  www.rozlczenia-zus.pl